Košík je prázdný

Kompozice webové stránky

Rozložení nebo kompozice stránky je proces umístění, uspořádání a přeskupení textu a grafiky na stránce. Dobrá kompozice je nejen příjemná na pohled, ale také účinně předává poselství textu a grafiky zamýšlenému publiku. Existují určitá pravidla, která mohou zajistit úspěšnou kompozici.

 

Zásady kompozice hledají efektivní způsob, jak umístit text a grafiku. Obecně platí, že všechny zásady grafických návrhů a kompozice se vztahují na jakákoliv média (tisk i elektronické publikace). Jak se vám podaří aplikovat tyto zásady přímo určuje, jak efektivní váš návrh bude.Neexistuje  pouze jeden správný způsob, jak použít tyto grafické principy. Obecně ale klademe důraz na tyto prvky designu: zarovnání, rovnováha, důslednost, kontrast, blízkost a bílá místa.

kompozice webu1. Zarovnání prvků navzájem nebo na mřížku

Umístěte každý text nebo grafický prvek na stránce tak, že získá vizuální spojení k ostatním objektům. Můžete použít vodorovné nebo svislé zarovnání, zarovnání objektů podél okraje nebo na střed. Pro složitější rozvržení je vhodné použít mřížku. Vzájemné zarovnání objektů zlepší kompozici stránky, protože naše oči a mozek touží po určitém řádu a konzistenci.

2. Volba jednoho výrazného prvku

Jedna z nejjednodušších a zároveň nejpůsobivějších metod kompozice je využití jednoho silného, výrazného prvku. Při použití více prvků, seskupte obrázky tak, že tvoří jeden celek pomocí uspořádání a blízkosti.

3. Liché nebo sudé prvky v rovnováze

Vytvoření správné rovnováhy záleží na délce textu a grafických prvků na stránce. Lichý počet prvků má tendenci vytvářet dynamičtější vzhled. Používejte lichý počet vizuálů, např. lichý počet sloupců textu. Můžete zkusit vytvořit dynamické rozvržení asymetrickým uspořádáním prvků. Symetrická rovnováha nebo využití sudého počtu prvků (dva sloupce, čtyři sloupce nebo blok čtyř obrázků) obecně vytváří více formální, statické rozložení.

4. Rozdělení stránky na třetiny

Vzhledem k rovnováze, pravidlo třetin naznačuje, že lepšího rozložení na stránce dosáhnete, pokud uspořádáte text a grafiku podle některé z těchto zásad. Nejdůležitější prvky by měly být:

  • zarovnané rovnoměrně do svislé nebo vodorovné třetiny
  • soustředěné do horní nebo dolní třetiny stránky
  • umístěné do průsečíků linek vytvářejících třetiny stránky

5. Prázdné místo ve stránce

Stejně důležitý jako text a grafika, je i prázdný prostor. Příliš mnoho prvků na jedné straně, ačkoli mohou být perfektně sladěny, může zničit kompozici stránky. Stránka potřebuje vizuální prostor. Nejlepší místo pro jeho využití je na okrajích stránky, na okrajích textu nebo grafických prvků. Není dobré použít prázdnou plochu uprostřed stránky. Zvětšit řádkování odstavce, mezery mezi písmeny (rozpal) také pomáhá zlepšit celkovou kompozici.

6. Použití dvou nebo více stejných konstrukčních prvků (princip opakování)

Opakování prvků můžete použít při důsledném používání zarovnání. Další formou je použití stejných barev pro související položky (např. nadpisy stránek), s použitím stejného stylu nebo velikosti. Může jím být umístění čísel stránek na stejném místě v celé  publikaci.

7. Zdůraznění rozdílů mezi konstrukčními prvky

Pokud používáte na stránce stejné prvky (typickým příkladem jsou dlouhé odstavce textu) je někdy vhodné použít velmi kontrastní prvek pro zlepšení celkové kompozice. Čím větší je kontrast, tím bude efektivnější i uspořádání stránky. Jednoduchým příkladem je použití výrazných nadpisů u textu (větší velikost, jiná barva), které jsou v kontrastu se základním odstavcovým textem.

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Informace o cookies ZDE.

  
EU Cookie Directive Module Information