pzeleny@kurzygrafiky.cz        Tel.: 724 810 701

Košík je prázdný

V kurzu Adobe Illustrator pro pokročilé se naučí účastníci složitějším technikám při práci s vektorovou grafikou. Mezi oblíbená témata patří tvorba pokročilých vzorků, vícenásobné tahy, 3D efekty a další. Kurz je zaměřen na praktické využití předváděných postupů - vše je vysvětlováno na příkladech z praxe.

 

Aktuální termíny:

Adobe Illustrator II pro pokročilé: 5. 11. 2019 (9:00 - 15:00), Učebna Lisabonská 799/8 
2300 Kč

Nevyhovují Vám uvedené termíny? 

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

5 vyučovacích hodin -  Adobe Illustrator II

 

Osnova:

1. Rychlé opakování principů vektorové grafiky

2. Pokročilá práce s nástrojem Pero
2.1 Přidání a ubrání kotevních bodů
2.2 Symetrické uzly, ostré uzly a tvarování křivek
2.3 Ořezové cesty - vytvoření a úprava

3. Výplně a obrysy
3.1 Výplň vzorkem - bezešvý vzorek
3.2 Vícenásobné tahy - obrysy
3.3 Přechodové výplně

4. Způsoby prostorového zobrazení
4.1 3D efekty
4.2 Isometrické zobrazení
4.3 Isometrická mřížka a vodítka

5. Praktická cvičení a případové studie

2300 Kč

Kurz Adobe Animate je rozdělen dvou bloků. První zaměřený na tvorbu objektů, výplně, obrysy, vkládání fotografií a základy tvorby animací, bannerů pro internet, práci s časovou osou atd. Druhý den je zaměřen na pokročilé animace, programování v ActionScript a tvorby interaktivních aplikací. Kurz je určen např. webdesignerům, kteří chtějí oživit svoje stránky.

Aktuální termíny:

V současné době nenabízíme veřejné termíny tohoto kurzu.
Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700 Kč/hod. Objednat individuální školení

 

Délka školení:

2 x 5 vyučovacích hodin -  Adobe Animate

 

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vytvářet například Flash bannery vč. zpracování podkladů, optimalizace výstupu, odkazů, clickthru. Naučí se běžně vytvářet animace pro internet i offline použití.

Osnova kurzu:

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky
1.1 Typy rastrových formátů
1.2 Rozlišení a velikost obrazu
1.3 Teorie barev

2. Vytváření nového dokumentu
2.1 Definice velikosti
2.3 Nastavení pozadí
2.4 Nastavení kmitočtu snímků - Frame Rate

3. Otevírání a načítání obrazů
3.1 Bitmapové formáty
3.2 Vektorové formáty
3.3 Import obrazů z ostatních aplikací

4. Pracovní prostředí Flashe
4.1 Zobrazení pracovní plochy
4.2 Nastavení předvoleb, palet
4.3 Pravítka, vodítka, mřízka,
4.4 Nastavení měřítka, lupa

5. Základní funkce programu
5.1 Nástroje
5.2 Kreslení základních tvarů
5.3 Výplně a obrysy
5.4 Transformace objektů
5.5 Spojování a dělení objektů

6. Tvarování objektů
6.1 Přidávání a ubírání bodů
6.2 Editace bodů

7. Aranžování a uspořádání
7.1 Zarovnání a rozmístění objektů
7.2 Pozice a velikost

8. Práce s textem
8.1 Vložení textového pole
8.2 Formátování textu
8.3 Dynamický a statický text
8.4 Vstupní textové pole

9. Práce ve vrstvách
9.1 Přidání nové vrstvy
9.2 Sloučení vrstev
9.3 Pomocné vrstvy

10. Ukládání,tisk a publikování obrazů
10.1 Vyuzití různých formátů (JPEG, BMP, PSD, EPS,GIF, atd.)
10.2 Publikování obrazů
10.3 Tisk - příprava, nastavení


11. Práce se symboly (objekty)
11.1 Vytvoření symbolu
11.2 MovieClip - Filmový klip
11.3 Buton - Tlačítko
11.4 Graphics - Grafika

12. Knihovna
12.1 Práce s knihovnou
12.2 Sdílené knihovny

13. Animace
13.1 Časová osa
13.2 Vkládání a odstraňování snímků - Frames
13.3 MotionTween - animace pohybu
13.4 Pohyb po křivce
13.5 Animace tvaru
13.6 Přehrávání a úprava animace
13.7 Animace textu
13.8 Vyuzití vrstev v animacích - maska, křivka

14. Vytváření tlačítek
14.1 Statická tlačítka
14.2 Animovaná tlačítka
14.3 Přiřazení akce tlačítku
14.4 Vyuzití tlačítek ve scéně (animaci)

15. Vytvoření vlastního kurzoru
15.1 Práce s paletou Akce
15.2 Statický a animovaný kurzor


16. Teorie Objektově orientovaného programování
16.1 ActionScript
16.2 Programovací jazyk, objektový model
16.3 Kód a psaní kódu

17. ActionScript 2
17.1 Procedury
17.2 Funkce
17.3 Proměnné

18. Základní příkazy
18.1 Go To
18.2 Stop
18.3 Play

19. Událostní procedury
19.1 Pro práci s mysí
19.2 Pro práci s snímky animace

20. Formuláře
20.1 Text a ActionScript
20.2 Statický, dynamický a vstupní text
20.3 Vyuzití tlačítek pro formuláře

21. Dalsí příkazy ActionScript
21.1 Generování náhodných čísel
21.2 Úpravy vlastností objektů
21.3 Detekování kolize objektů
21.4 Duplikace objektů

22. Ukládání a publikování
22.1 Publikování do HTML
22.2 Publikování do EXE
22.3 Formát SWF


Příklad ze školení - Nastavení nového dokumentu

Podívejte se na správné nastavení nového dokumentu v programu Adobe Flash. V článku najdete i nejčastější rozměry webových bannerů.

Flash je grafický vektorový program společnosti Adobe. Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá velikost výsledných souborů, protože se uchovávají ve vektorovém formátu. Flash má také vlastní implementovaný programovací jazyk ActionScript, který slouží k rozvinutí všech možností interaktivní animace a vývoji aplikací, v aktuálních verzích je ActionScript vyspělý objektově orientovaný programovací jazyk.

Formáty Flashe

.fla - je výchozím pracovním formátem Flashe

Flash exportuje soubory do dvou základních formátů:
.swf – v tomto formátu má soubor malou velikost, může být přehrávaný ve webovém prohlížeči, ale k jeho běhu je nutný přehrávač – Adobe Flash Player, který je volně ke stažení na stránkách společnosti.
.exe – formát určený pro spouštění ve Windows (není nutný další přehrávač), soubor má větší velikost. Říká se mu také projektor, jelikož k má tento soubor v sobě implementovaný FlashPlayer.

.flv - formát videa používaný Flashem

Nový dokument ve Flashi

Pro vytváření nového dokumentu ve Flashi mějte na paměti následující:
Pro tvorbu bannerů vždy používat ActionScript 2.0
AS 3.0
pouze pro složitější programování a rozsáhlé projekty

Vlastnosti nového dokumentu

Před samotnou tvorbou ve Flashi je dobré si zkontrolovat nastavení dokumentu. Důležitá je zejména velikost dokumentu (šířka a výška v pixelech) a kmitočet snímků (Frame Rate) který určuje rychlost a plynulost animace. Pro plynulý pohyb je vhodný kmitočet 25 FPS (FPS - frames per second, počet snímků animace které se přehrají za jednu vteřinu. barvu pozadí nenastavujte - některé internetové servery ji neumí správně zobrazit.

Pro představu uvádím přehled najčastějších velikostí bannerů na internetu:

Full banner 468x60
Full banner with navigation bar 392x72
Half banner 234x60
Button1 120x90
Button2 120x60
Vertical banner 120x240
Rectangle 400x260, 180x150
Medium rectangle 300x250
Vertical rectangle 240x400
Large Rectangle 336x280
Micro button / Micro bar 88x31 80×15
Button 80x15 Square 250x250
Square button 125x125
Half square banner
150x150
Head banner 745x100
Leaderboard 728x90
Wide Skycraper 160x600
Skycraper 120x600
Half Page / Splitscreen 300x600

 

1950 Kč

Kurz tvorby a úprav PDF dokumentů pomocí profesionálního nástroje Adobe Acrobat je zaměřen na všechny uživatele, kteří potřebují efektivně předávat a upravovat dokumenty. PDF je určeno nejen pro tisk, ale i použití na internetu. Účastníci se naučí pracovat s komentáři, formuláři, úpravou grafiky a textu. Součástí kurzu jsou i možnosti zabezpečení a elektronické podpisy.

Aktuální termíny:

V současné době nenabízíme veřejné termíny tohoto kurzu.
Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700 Kč/hod. Objednat individuální školení

 

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

5 vyučovacích hodin -  Adobe Acrobat

 

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí pracovat s formátem PDF, přidávat a ubírat stránky, slučovat dokumenty, využívat elektornické podpisy a efektivně využívat své PDF dokumenty.

Osnova kurzu:

1. Tvorba PDF obecně
1.1 Využití PDF – historie
1.2 PDF pro předtiskovou přípravu a elektronické dokumenty
1.3 Autorské aplikace
1.4 Tisk do formátu PDF
1.5 Export do PDF

2. Adobe Acrobat - základní funkce
2.1 Vkládání a odebírání stránek
2.2 Porovnání dokumentů
2.3 Oříznutí
2.4 Odkazy a záložky


3. Komentáře, razítka, zvýraznění
3.1 Vložení komentáře
3.2 Personalizované komentáře
3.3 Úpravy komentářů
3.4 Import a export komentářů

4. Elektronické dokumenty
4.1 Elektronické formuláře
4.2 Vkládání formulářových polí
4.3 Úpravy a export elektronických formulářů

5. Úpravy PDF dokumentů
5.1 Retušování textu
5.2 Úpravy, vymazání a vkládání objektů

6. Elektronické podpisy
6.1 Vytvoření el. podpisu
6.2 Podepsání dokumentu
6.3 Ověření pravosti podpisu

1950 Kč

Kurz Corel Draw pro pokročilé je zaměřen na efektivní využití všech funkcí, které program poskytuje. Kurz je urcen pro uživatele, kteří v Corelu běžne pracují a potřebují prohloubit svoje znalosti. Vsechna témata jseou zameřena na reálné situace (stavebnictví, technické výkresy, pokročilé ilustrace atd.) a vše je procvičováno formou příkladů k danému tématu.

Aktuální termíny:

V současné době nenabízíme veřejné termíny tohoto kurzu.
Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700 Kč/hod. Objednat individuální školení

 


Osnova:

1. Rychlé opakování principů vektorové grafiky

2. Pokročilá práce s nástrojem Beziérovy křivky
2.1 Přidání a ubrání kotevních bodů
2.2 Symetrické uzly, ostré uzly a tvarování křivek
2.3 Ořezové cesty - vytvoření a úprava

3. Výplně a obrysy
3.1 Výplň vzorkem 
3.2 Vícenásobné tahy - obrysy
3.3 Přechodové výplně

4. Způsoby prostorového zobrazení
4.1 3D efekty
4.2 Isometrické zobrazení
4.3 Isometrická mřížka a vodítka

5. Praktická cvičení a případové studie

1950 Kč

Joomla II, neboli kurz pro pokročilé, je určen všem, kteří již základy Joomly znají a chtějí upravovat šablony, občas zasáhnout do kódu Joomlyn,nebo využívat všechny její pokročilé funkce. 

Stručná osnova:

  • opakování z kurzu základního
  • instalace a úpravy šablon
  • úprava HTML a CSS šablony
  • tvorba megamenu a další pokročilé funkce
  • další doplňky - moduly a pluginy

Aktuální termíny:

Joomla pro pokročilé:  10. 5. 2019 (13:00 - 18:00) Učebna Veronské nám. 330 --- Cena 1950 Kč 
Pro objednání využijte tento kontaktní formulář

Potřebujete vytvořit firemní newsletter, nebo animovaný banner? Toto školení Vám ukáže, jak připravit obrázky a kód stránky pro rozesílání emailem, nebo publikování online. V rámci kurzu si ukážeme i jednoduché CSS animace pro tvorbu reklamních bannerů.

Osnova kurzu:

1, obecný úvod to tvorby newsletterů a bannerů
2, základy HTML a CSS
3, příprava grafických podkladů (Photoshop / GIMP)
4, layout- rozvržení stránky
5, vložení obrázků a textu
6, úprava designu, grafiky (CSS)
7, Animace
8, uložení a export

Aktuální termín kurzu:

V současné době nenabízíme veřejné termíny tohoto kurzu.
Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700 Kč/hod. Objednat individuální školení

 

2500 Kč

Kurz Adobe Dreamweaver je vhodný pro začínající webdesignery, kteří si chtějí tvořit nebo upravovat svoje stránky. Prostředí programu je jednoduché na ovládání a uzivatelsky příjemné. Náplní kurzu je vkládání textu, obrázků, úpravy grafického vzhledu a dalsí. Cílem kurzu je naučit posluchače vytvořit kvalitní webovou stránku a umět jí publikovat na internetu.

V současné době nenabízíme veřejné termíny tohoto kurzu.
Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700 Kč/hod. Objednat individuální školení

 

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Adobe Dreamweaver

 

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vytvořit, nebo spravovat vlastní stránky za pomocí programu Dreamweaver. Rozumí principům grafiky, tvorby www stránek a webdesignu.

Osnova:

1. Teorie tvorby www
1.1 Druhy software pro tvorbu www stránek
1.2 Programový kód - HTML, CSS, JavaScript, PHP
1.3 Teorie počítačové grafiky - rozlisení barvy atd.

2. Základy HTML
2.1 Pravidla HTML - tagy
2.2 Stránka HTML - body
2.3 Hlavička stránky - head

3. Formátování
3.1 Stránka
3.2 Odstavec
3.3 Nadpisy
3.4 Písmo
3.5 Seznamy

4. Hypertextové odkazy
4.1 Struktura stránek
4.2 Textový odkaz
4.3 Vlastnosti odkazů - moznosti otevření

5. Obrázky a multimediální prvky
5.1 Vlození obrázku
5.2 Vlastnosti obrázku
5.3 Pozice obrázku

6. Tvorba tabulek
6.1 Základy tabulek
6.2 Vlastnosti tabulky, buňky
6.3 Zarovnání buněk
6.4 Slučování buněk
6.5 Rozvrzení stránky pomocí tabulek

7. Rámy
7.1 Rámy vs. tabulky
7.2 Vytvoření pomocí průvodce
7.3 Obsah rámu
7.4 Určení rámu odkazu

8. Formuláře
8.1 Vlození formuláře do stránky
8.2 Komponenty formulářů
8.3 Tlačítka
8.4 Vlastnosti formuláře

9. Základy CSS - kaskádové styly
9.1 Základy kaskádových stylů (CSS)
9.2 Formátování pomocí stylů
9.3 Výhody pouzití CSS

10. Publikování na internetu
10.1 Registrace www prostoru
10.2 Název domény (zdarma nebo placená)
10.3 Webhosting
10.4 FTP přístup k prezentaci

Tvorba webových stránek s využitím kaskádových stylů je velmi moderním způsobem. Princip CSS je založen na oddělení obsahu webu od designu a vzhledu stránky. Pomocí této technologie lze vzhled upravit velmi rychle bez větsích předchozích znalostí, a lze měnit velké množství stránek najednou.

Aktuální termíny:

Školení Tvorba www stránek II
3. 12. 2019 (9:00 - 15:00), Učebna Lisabonská 799/8 
2300 Kč

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

5 vyučovacích hodin -  HTML + CSS - pokročilí uživatelé

 

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí používat CSS styly pro nastavení vzhledu webové stránky. Rozumí principům webdesignu.

Osnova:

1. Vytvoření nové stránky - HTML
1.1 Základy psaní HTML
1.2 Úpravy textu - styly
1.3 Ulození pro dalsí práci

2. Vytvoření externího souboru .CSS (externí stylopis)
2.1 Vlastnosti stránky
2.2 Vlastnosti písma
2.3 Odkazy
2.4 Nadpisy a úrovně nadpisů

3. Práce s poli <DIV>
3.1 Vytvoření vrstvy - pole
3.2 Nastavení velikosti, pozadí, rámečku
3.3 Pozicování relativní, absolutní
3.4 Pouzití jednotek v CSS (pixely x procenta)
3.5 Internet Explorer vs. Mozilla - tabulky vlastností

4. Souhrnný příklad
4.1 Vytvoření prázdné stránky - HTML
4.2 Nastavení hypertextových odkazů - HTML
4.3 Externí stylopis - CSS
4.4 Rozvrzení obsahu stránek - Layout
4.5 Pozicovnání a změna velikosti - CSS
4.6 Doplnění obsahu (texty a fotografie) - HTML

2300 Kč

Vynikající bitmapový editor online. Nemusíte nic instalovat a přesto můžete upravovat svých fotografiích mnoho různých vlastností - velikost, barvy, efekty. Pixlr umožňuje například práci ve vrstvách podobně jako ostatní bitmapové editory, různé barevné úpravy a aplikace filtrů. Užitečnou pomůckou je možnost exportovat obraz přímo z programu do sociálních sítí (např. Facebook).

Program (školení) se bude hodit i všem, kteří mají ambice ve tvorbě webových stránek. Při tvorbě designu stránek určitě oceníte pomocníka jakým je Pixlr. Přijďte k nám na kurz a naučte se využít moderních technologií v počítačové grafice. Obrovskou výhodou je, že program nemusíte kupovat, ani instalovat. Vše je online a ZDARMA.

 

Aktuální termíny:

V současné době nenabízíme veřejné kurzy PIXLR.

Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700,- Kč/hod. Objednat individuální školení

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

1 x 5 hod.

 

Editor k vyzkoušení najdete na následující adrese:

http://pixlr.com/editor/

 

Stručná osnova kurzu:

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky
1.1 Barevné modely RGB a CMYK
1.2 Velikost obrazu a rozlišení

2. Práce s obrazy
2.1 Otevírání a načítání obrazů
2.2 Vytváření nového obrázku
2.3 Barevné korekce obrazu (úrovně, křivky, jas a kontrast)

3. Nástroje pro práci s výběry
3.1 Vytvoření výběru 
3.2 Transformace výběru
3.3 Kopírování výběrů

4. Práce ve vrstvách
4.1 Vytvoření nové vrstvy
4.2 Úpravy vrstev
4.3 Využití vrstev v praktických příkladech

5. Retušování obrázků
5.1 Nástroje pro retušování
5.2 Klonovací razítko

6. Práce s textem
6.1 Vytváření textových polí
6.2 Editace textu

7. Aplikace filtrů

8. Ukládání a tisk obrazů
8.1 Ukládání pro tisk a web
8.2 Export pro sociální sítě

Perfektní vektorový editor. Plně srovnatelný s produkty jako CorelDraw a Adobe Illustrator. Vytvářejte letáky, pozvánky, vizitky v prostředí freeware programu. Inkscape je úplně ZDARMA. Pokročilé školení se zabývá složitějšími technikami pro vektorové kreslení. Součástí osnov je i práce s formátem SVG a možnosti jeho animací a interaktivity.

Aktuální termíny:

Inkscape II pro pokročilé: 6. 11. 2018 (13:00 - 18:00) Učebna Veronské nám. 330 
1950 Kč

Nevyhovují Vám uvedené termíny? 

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

5 vyučovacích hodin -  Inkscape vektorový program

 

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vytvářet pokročilé grafiky v prostředí vektorového programu Inkscape, naučí se pracovat s formáty SVG a PDF. Vyzkoší si možnosti animací a interaktvní grafiky.

Osnova:

1. Opakování důležitých znalostí ze základního kurzu
1.1 Kreslení tvarů
1.2 Editace cest
1.3 Vkládání dalších objektů

2. Pokročilá tvorba a editace křivek
2.1 Nástroje pro kreslení
2.2 Spojování, rozdělování a seskupování křivek
2.3 Ořezové a složené cesty
2.4 Převod textu a obrysů na křivky

3. Další funkce pro práci s objekty
3.1 Klonování a duplikace
3.2 Transformace objektů
3.3 Hromadné úpravy objektů

4. Filtry a doplňky pro Inkscape
4.1 Bitmapové efekty
4.2 Vektorové efekty
4.3 Rozšíření pro vektorové tvary (křivky)

5. XML Editor
5.1 Úpravy kódu
5.2 Vytváření objektů
5.3 Vytváření animací

6.  Příklady a cvičení 
6.1 Tvorba grafických ovládacích prvků (tlačítka, ikony ...)
6.2 Pokročilé ilustrace (vč. izometrického kreslení)
6.3 Příprava tiskových dotumentů (tiskové PDF)
6.4 Využití formátu SVG na internetu

1950 Kč

Opensource (freeware) programy jsou dnes na vzestupu. Běžný uživatel nikdy nevyužije všech funkcí komerčních grafických programů. Pro  každodenní práci naprosto dostačují volně stažitelné programy. GIMP pro úpravy fotografií a webdesign, InkScape pro tvorbu loga, kreslení a letáky, Scribus pro dlouhé dokumenty a práci s textem. Pokud se chcete naučit pracovat s grafickými programy a nechcete platit drahý profesionální software přihlašte se na náš kurz Grafik s freeware.

 

Aktuální termíny:

V současné době nenabízíme veřejné kurzy Grafik s Freeware.

Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

550,- Kč/hod. Objednat individuální školení

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Délka školení:

3 x 5 hodin Grafika a freeware

 

 

PROFIL ABSOLVENTA:

Po dokončení školení posluchači umí upravovat fotografie, vytvářet letáky, pozvánky, dlouhé dokumenty, exportovat grafiku pro elektronická i tištěná média.

 

Osnova:

1. Den kurzu - GIMP
1.1 Úvod do bitmapové grafiky
1.2 Velikost obrazu a rozlišení
1.3 Barevná úpravy fotografií
1.4 Retušování
1.5 Kopírování a transformace - tvorba koláže
1.6 Práce s textem
1.7 Ukládání a export

2. Den kurzu - InkScape
2.1 Úvod do vektorové grafiky
2.2 Velikost stránky (pro tisk, web)
2.3 Kreslení základních tvarů
2.4 Nástroj Pero (křivky) pro složitější kreslení
2.5 Práce s objekty (velikost, pořadí, skupiny)
2.6 Práce s textem
2.7 Import fotografie
2.8 Sestavení kompletní grafiky - leták, design webu

3. Den kurzu - Scribus
3.1 Úvod do práce s textem (sazba a zlom)
3.2 Velikost a stránkování dokumentu
3.3 Psaní a úpravy textu
3.4 Import fotografií
3.5 Práce s vícestránkovým dokumentem
3.6 Předlohy stránek
3.7 Ukládání a publikování

Strana 1 z 2

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Informace o cookies ZDE.

  
EU Cookie Directive Module Information